เกี่ยวกับสัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์


สำหรับคนที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ราคาเหมาะสมการเลือกใช้งานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ถือว่าตอบสนองความต้องการอย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้นายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการซื้อขาย เราสามารถขอคำแนะนำหรือขอคามรู้ด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จิปาถะ ซึ่งเกิดขึ้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราควรมารู้จักกับสัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ว่าคืออะไร
ประเภทของสัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
1.สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แบบเปิด – ลักษณะของสัญญาประเภทนี้เหมือนกับการบอกกล่าวต่อๆ กันไปอย่างไม่มีขีดจำกัดเพียงแต่มีลายลักษณ์อักษรเข้ามาในรูปแบบสัญญาเท่านั้น ว่ามีการระบุผลตอบแทนให้กับนายหน้า มีการตั้งราคาขาย เป็นสัญญาที่เปิดโอกาสให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือคนที่ต้องการขายสามารถใช้บริการนายหน้าหรือตัวแทนได้หลายๆ รายในคราวเดียวกัน มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สามารถแนะนำช่องทางไปยังผู้ซื้อและมีการซื้อขายเพียงแค่รายเดียว นอกจากนี้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ยังขายด้วยตัวเองได้ซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
-ข้อดี ใช้งานนายหน้าหรือตัวแทนพร้อมกันได้หลายรายในคราวเดียว อสังหาริมทรัพย์แพร่กระจายออกไปวงกว้างผ่านช่องทางการตลาดของนายหน้าแต่ละคน โอกาสขายได้มีมากขึ้น ขายได้เร็วขึ้น และไม่ปิดกั้นโอกาสที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะขายเอง สัญญาไม่จำกัดเวลา ไม่ต้องต่ออายุสัญญา
-ข้อเสีย นายหน้าจะไม่ค่อยอยากขายเพราะการแข่งขันสูงนั่นหมายความว่า ทางกลับกันอสังหาริมทรัพย์อาจออกได้ช้ากว่าเดิมก็ได้ อีกทั้งนายหน้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบสัญญาแบบไม่เจาะจงเนื่องจากกลัวไม่ได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวน ทำนองว่ากลัวทำงานฟรีๆ และอีกอย่างก็คือเป็นรูปแบบไม่มีระยะเวลาทำให้การขายก็ไปเรื่อยๆ เอื่อยเฉื่อยจนมีการถ่ายทอดออกไปเยอะ เกิดความบิดเบือนข้อมูลนายหน้าก็ขาดความน่าเชื่อถือไปเลย
2.สัญญานายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แบบปิด
-แบบปิดทุกราย จะปิดการขายทุกช่องทางยกเว้นขายผ่านนายหน้าหรือตัวแทนที่มีการเลือกมาใช้บริการแค่คนเดียว มีนายหน้าแค่คนเดียวตามสัญญาที่จะได้รับผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ กระนั้นนายหน้ายังคงสามารถกระจายข่าวไปยังบรรดานายหน้าด้วยกันได้ สัญญามีที่สิ้นสุดแบบแน่นอน
-แบบปิดเฉพาะราย นายหน้าหรือตัวแทนจะระบุชื่อของผู้ซื้อไว้ ถ้าผู้ซื้อคนนั้นตกลงไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนายหน้าก็ต้องถือว่าซื้อผ่านนายหน้า เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องจ่ายเงินให้นายหน้า แต่ถ้าเจ้าของไม่อยากเสียค่าตอบแทนก็ขายให้คนอื่นที่ไมได้อยู่ในสัญญาได้
ข้อดี ผู้ขายรู้ชัดเจนว่าผู้ซื้อมาจากนายหน้าคนไหนแต่เจ้าของก็ไม่ได้เสียโอกาสในการขายให้กับคนอื่น ตัวแทนมีแรงจูงใจเพราะได้เงินแน่ๆ ขายได้เร็วขึ้นเพราะมีระยะเวลา
ข้อเสีย ข้อมูลกระจายวงแคบกว่าตามเครือข่ายของนายหน้า